Kurzy a studium Human designu

Zde se můžete seznámit s posloupností a návazností jednotlivých kroků HD vzdělávání. První tři kurzy jsou určeny pro všechny, kdo chtějí uplatnit informace o svém designu v každodenním životě a lépe rozumět druhým. Na ně pak navazuje profesionální výcvik, ve kterém se naučíte číst v mapě a srozumitelně ji popsat druhým.

I. SEZNÁMENÍ S HUMAN DESIGNEM A VAŠÍM NASTAVENÍM
Úvodní seznámení z vaším vnitřním nastavením (designem) a způsobem fungování / rozhodování, které z něj vychází. Následné usazení těchto informací v širším kontextu čtyř typů, seznámení s centry a podpora vašeho experimentu v kurzu Pravda v nás.

- Písemný rozbor (případně Základní výklad) vám poskytne všechny potřebné informace o vašem vnitřním nastavení a ideálním způsobu fungování, který z něj vychází. Je to vodítko na cestě větší citlivosti a vnímavosti vůči vám samým a k respektování vašich daností.

- Pravda v nás (10-12/2017) je úvodním kurzem do tématu Human designu. Seznámíte se s jednotlivými typy, centry a způsoby rozhodování. Tento kurz je skvělým doplněním Písemného rozboru (či Základního výkladu). Pomůže vám chápat informace o vašem designu v širším kontextu a uplatnit je v každodenním životě, lépe rozumět druhým a efektivněji komunikovat.II. VŠEOBECNÉ STUDIUM
Tyto kurzy dále rozšiřují vnímání sebe a druhých v kontextu Human designu. Jejich cílem je vytvoření pevných základů orientace v mapě a schopnosti mluvit o Human designu s druhými lidmi. Studenti začnou vidět propojení jednotlivých částí mapy a získají schopnost interpretovat (popisovat) mapu na základní úrovni. Sdílením svého porozumění tak mohou podpořit druhé.

Tyto kurzy nejsou součástí profesionálního výcviku, ale jsou předpokladem k jeho případnému zahájení.

- Rave ABC (4-6/2018) navazuje na Pravdu v nás a věnuje se především dvěma tématům: linkám a okruhovým skupinám. Zde se již naučíte jednoduchému způsobu popisu mapy. Je to můj oblíbený kurz, který je velmi osobní, mnohem více interaktivnía ve a kde můžete uplatnit vlastní tvořivost při popisu mapy a map druhých. Celkem 8 lekcí.

- Rave Kartografie (10-12/2017) přináší detailní popisy bran, kanálů a profilů. Zde se naučíte vnímat jednotlivé části mapy v širším kontextu celého designu a zásadně prohloubíte své dosavadní porozumění mapy a souvislostí. Celkem 11 lekcí.III. PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK 
Zde se učíme vnímat souvislosti na hlubších rovinách mapy, plynně používat "jazyk Human designu" tak, abychom dokázali srozumitelně sdílet informace s klienty způsobem, který jim umožní je uplatnit v každodením praktickém životě. 

- PTL1 (1. stupeň) (2-12/2018): tvoří jádro profesionálního výcviku, kde se naučíte popisovat definici i otevřenost v mapě v pořadí dle priorit a vše závěrem spojit do jednoho celku v kontextu profilu. Tento kurz zahrnuje studium jednotlivých linek (bran v mapě), schopnost o mapě uceleně hovořit a podat efektivně strukturovaný výklad. Jedná se o nejdelší kurz z celého vzdělávacího procesu. Obsahuje 3 semestry o 11 lekcích, celkem 33 lekcí, z toho 7 celodenních naživo.

- PTL2 (2. stupeň) (3-7/2019): má dva semestry (každý 9 lekcí). Zde se naučíte základní principy vztahové analýzy (partnerské výklady) a dále výklad tzv. návratových map - 3 životně zlomových tranzitů: návrat Saturna, opozice Uranu a návrat Chirona.

- PTL3 (3. stupeň) (10-12/2019): se věnuje výkladům Inkarnačního kříže, neboli tématu životního poslání. Cca 9 lekcí.

- PTL4 (4. stupeň) (3-5/2020): je částečně shrnutím a stručným zopakováním PTL1. Klade důraz na schopnost uceleného vnímání mapy, plynulost a čistotu podání informací klientovi. Připravuje studenty k úspěšnému složení závěrečné certifikační zkoušky (oprávnění k profesionálnímu fungování v rámci Human designu). Cca 9 lekcí.