Human design - mapa našich talentů

Human design je systém, který umožňuje přesně popsat naše vnitřní nastavení, dary a talenty. Ukazuje ideální způsob fungování, který vede cestou nejmenšího odporu k plnému projevu našich talentů a naplněnému životu. Vstupní údaje jsou místo a čas narození, tedy stejně jako v astrologii. Tyto informace však Human design uchopí a zpracuje úplně jinak.

Hlavní ideou Human designu je, že každý má svůj „hlas pravdy“, neboli způsob rozhodování, který se neopírá o vnější rady, ani přejaté vzorce chování. Je to způsob rozhodování, kdy nerozhodujeme my, ale inteligence našeho těla. Rozhodnutí tak vychází z hlubšího místa v nás, ke kterému nemáme vědomý přístup. Tento hlas pravdy nám je důvěrně známý a jeho popis není žádné překvapení. Díky této informaci však můžete prohlubovat svoji citlivost a schopnost lépe hlasu pravdy naslouchat.

Naše rozhodnutí zcela určují kvalitu našeho života. Denně jich děláme stovky a tisíce – menších i větších. Každé ANO zároveň znamená NE pro celou řadu jiných věcí. Rozhodnutí učiněná na základě našeho hlasu pravdy reflektují naše jedinečné talenty.

Mapa designu je siluetou člověka s devíti „centry“, které jsou mezi sebou propojené dráhami. Každé centrum má v sobě několik čísel, tzv. bran, které představují konkrétní dary a talenty. (Tyto brány jsou tzv. hexagramy z knihy I-ťing.) V mapě je ihned patrné, že některé brány (a dráhy) jsou vybarvené a jiné bílé. Vybarvená místa v mapě představují konkrétní talenty, které daný člověk má. Naopak bílé části představují místa a oblasti, ve kterých se neprojevujeme stálým, nám daným způsobem. Zde do nás vstupují vnější vlivy, především od lidí kolem nás, a náš vztah k těmto oblastem a tématům je ovlivněný okolím.

Každé centrum souvisí s nějakou životní oblastí/tématy. Souvisí též s určitými orgány či biologickými funkcemi v těle. Když je centrum v mapě vybarvené, znamená to, že se v dané oblasti projevujeme stálým způsobem, že je zde v nás něco stabilního, o co se můžeme opřít. V naprosté většině map je právě jedno z vybarvených center místem, kde sídlí a odkud se ozývá náš hlas pravdy.

Otevřená centra jsou jako okna, kterými se díváme do vnějšího světa a kde jdeme v životě do školy. Zde můžeme získat svoji životní moudrost. Otevřenost je zároveň i místem, kde snadno přebíráme vzorce chování od okolí – především v dětství od rodičů. Tyto vzorce chování (tzv. podmíněnosti) nám kdysi pomohly v obtížné situaci, ale již dávno nám spíše škodí, než pomáhají.

Podmíněnosti v naší mapě se dají snadno popsat a opět nejsou žádným překvapením. Mnoho našich životních problémů vzniká právě proto, že nerespektujeme své přirozené nastavení a rozhodujeme se pod tlakem vnějších vlivů. Vědecké studie ukázaly, že kdykoliv se rozhodujeme tzv. logicky (v mysli), naše rozhodnutí jsou učiněná o několik desetin sekundy až několik sekund dříve, než si je uvědomíme, v našem podvědomí. Tam za nás rozhodují právě ony přejaté vzorce chování. Snaha řešit naše problémy intelektuálně je často jen zhoršuje, jako kdybychom si pořád strhávali strup. Místo toho můžeme upřít pozornost na své vnitřní zdroje a řídit se hlasem pravdy. Když se opřeme o své vnitřní zdroje, můžeme mít zdravý vztah k tématům a oblastem, kde jsme v mapě otevření.

Human design je užitečný nástroj pro ty, kdo chtějí být ve své síle a plně projevit svůj potenciál. Na jednu stranu podporuje a urychluje proces, ve kterém se těchto podmíněností zbavujeme. Ukazuje alternativní řešení našich problémů. Na druhou stranu nás vrozená inteligence neomylně vede cestou plného uplatnění a projevu našich darů a talentů. Neznamená to, že máme lepší život. Jsme však vědomě přítomní tomu, co se děje, a život si o to více užíváme.

Chcete-li získat mapu svého designu zdarma a k tomu několik základních informací a tipů pro váš každodenní život, stačí když vyplníte své rodné údaje v tomto formuláři. Po odeslání vám mapa přijde během několika minut mailem.