O HUMAN DESIGNU

Human design je systém, který 
- vás dokáže velmi detailně a podrobně popsat 
- vám ukáže, jak se správně rozhodovat 

Znalost vašeho designu přináší mnoho cenných vhledů do vaší jedinečné podstaty, vědomých i nevědomých tendencí,  darů a talentů. Hlavní přínos Human designu je však v tom, že ukazuje váš ideální způsob fungování a rozhodování, který nevychází z mysli a nezakládá se na našich názorech. Rozhodování, které je v souladu s vaším vnitřním nastavením (designem). Jinými slovy popisuje, co je váš hlas pravdy, kterým se můžete řídit a jít tak cestou nejmenšího odporu k plnému projevení vašich talentů.

Mapa vašeho designu je mapou dopravního prostředku, ve kterém se v tomto životě vezete, neboli vašeho těla. Mapuje spojení mezi jednotlivými energetickými centry a potenciál, se kterým jste se narodili. Čím více své vnitřní (energetické) nastavení respektuje, tím méně odporu na své cestě potkáváte. O to více si můžete užívat jízdu životem 🙂

Human design je uměním přijímat věci jaké jsou, přijímat - a skrze toto přijetí také opravdu poznávat - sebe sama. Na YouTube můžete shlédnou webinář Úvod do Human designu, ve kterém srozumitelně a uceleně popisuji celý systém HD.

Human design je systém, který pomáhá porozumění našemu životu, věda o poznání sebe sama. Mapa vašeho designu je obrazem vás samých na buněčné úrovni. Váš design vám odhalí, kým skutečně jste, a ukáže vám vaše vrozené kvality i omezení, silné i slabé stránky, talenty a dary. Budete-li žít v souladu se svým designem, bude váš život snazší a plnější zároveň. Human design vám ukáže váš vlastní a jedinečný hlas pravdy, vaši vnitřní autoritu, na kterou se můžete spolehnout při svém rozhodování. Ukáže vám, jak žít ne podle pravidel, rad a názorů druhých lidí, ale jako originální lidská bytost.

Mapa vašeho designu se vypočte na základě postavení Slunce, Měsíce a planet sluneční soustavy v čase vašeho narození. Tyto údaje se používají také v astrologii, ale astrologie je interpretuje rozdílným způsobem a Human design není astrologií, ani z ní není odvozený. (O původu Human Designu se dočtete zde.)

Human design je logickým a snadno pochopitelným systémem, jehož přínos si můžete ověřit sami. Používá výrazy jako vnitřní autorita, definice atd. a může se na první pohled zdát příliš mentální či technický, ale pod tím se skrývá příležitost k hluboké vnitřní transformaci. Informace které se dozvíte přehledným a uceleným způsobem v rámci Písemného rozboru, případně Základního výkladu.  Nepotřebujete Human design studovat, ani se pročítat tímto webem.

Poznámka: Human design (hjůmn dizajn) se dá volně přeložit jako Mapa člověka. Slovo design zde není používáno ve smyslu estetického vzhledu, ale ve smyslu struktury, stavby, vnitřního uspořádání a nastavení člověka.

ROZHODOVÁNÍ

Každé ANO a NE utváří realitu našeho života. Vše kým jsme a kde jsme je výsledkem našich dosavadních rozhodnutí. Human design je vědou o tom, jak se správně rozhodovat. Jak se znovu napojit na přirozenou moudrost našeho těla a přestat se řídit naší myslí.

Základní poselství Human designu zní: „Vy sami jste jedinou autoritou svého života“. Každý z nás je jedinečný a každý z nás má svou vnitřní autoritu, která ví, co je pro nás správné a jak se rozhodnout. Jak žít ne podle pravidel, rad a názorů někoho jiného, ne jako další kopie, ale jako originální bytost.

PŘESTAŇTE ŽÍT PODLE PŘEDSTAV, KTERÉ MÁ O ŽIVOTĚ VAŠE MYSL

Když vezmete mysli její rozhodovací pravomoc a svěříte rozhodování své vnitřní autoritě, žijete svou pravdu. Následkem toho postupně roste vaše vnitřní síla

a moudrost. Tak jak odumírají buňky ve vašem těle a na jejich místo se rodí nové, postupně se mění vibrace vašeho energetického pole - vaší aury. Negativní aspekty vašeho života, odpor a překážky, na které jste doposud naráželi, ubývají a dávají prostor něčemu novému.

Není potřeba na sobě nic opravovat či vylepšovat. Jednoduše se rozhodujte podle svého vnitřního nastavení, svého designu. To je klíčem k probouzení se k vašemu pravému já. Vaše energie se bude postupně ladit na frekvenci, která do vašeho života přivede vše, co potřebujete.

KDE ZAČÍT?

1. Iniciací do vašeho osobního procesu je Písemný rozbor, případně Základní výklad. Informace, které se dozvíte z rozboru nebo výkladu, můžete ihned začít uplatňovat v praxi.

2. Kurz Pravda v nás je ideálním doplněním osobního výkladu. Informace

z výkladu a ze semináře se doplňují. Zatímco výklad je velmi osobní a konkrétní, seminář tyto informace zasadí do širšího rámce celého Human design systému.

3. Pokud si zatím nechcete či nemůžete objednat rozbor či výklad, můžete si svoji mapu zdarma vygenerovat online. Až budete mít svou mapu, přečtěte si popis vašeho typu, popis vašich nedefinovaných center a popis bran, které máte v mapě aktivované. Na stránce Zdroje naleznete i další informace. Tyto kusé informace však nabízí pouze povrchní pohled na váš design. Pro hlubší pochopení, trojrozměrný popis vašeho nastavení, ucelené propojení všech částí vaší mapy a popis vašeho způsobu rozhodování, vám doporučuji obědnat si Základní výklad.

4. Zde se můžete přihlásit do adresáře pro zasílání občasného zpravodaje s informacemi o přednáškách a seminářích, články od různých lidí a dalšími zajímavostmi týkající se Human designu.

ZÁVĚREM

Často je obtížné důvěřovat něčemu novému či neznámému. Někdy se však vyplatí experimentovat. Změna je možná pouze tehdy, když se odvážíte kroku do neznáma. Budete-li opakovaně dělat jenom to, co znáte a co jste dělali doposud, váš život zůstane stejný.

Vím, že v dnešní době jsou přístupné mnohé způsoby sebepoznání a nejrůznější techniky. Možná vás teprve nyní nespokojenost s vaším životem vede k hledání nějaké cesty. Možná na sobě "pracujete“ již dlouho a nejrůznějšími způsoby, které vám dávají mnoho. Proto, abyste zkusili tento experiment, se nemusíte ničeho vzdávat, ani ničemu nebo v něco věřit. Skeptici jsou vítáni :o) Human design je praktický nástroj pro každodenní život. Poznejte svou mapu a dělejte správná rozhodnutí. Přestaňte žít podle představ, které má o životě vaše mysl. Milujte svůj život a sebe sama.